Z naszego życia

Data: 27 - 10 - 2020
Dotacja

Zostaliśmy beneficjentem projektu „Dotacja na kapitał obrotowy Modro Sp. z o.o.” określonego we wniosku o dofinansowanie nr POIR.03.04.00-30-0250/20!

Wartość projektu to 291.875,31 zł. (100% dofinansowania). Dotyczy on wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. Ma on pomóc w utrzymaniu prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, zapobiec zaprzestaniu działalności w okresie, na jaki udzielona została dotacja. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).« Wróć
Skontaktuj się z nami
*Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Więcej informacji w Polityka Prywatności.